Privatlivspolitik

Sådan håndterer vi dine persondata

Privatlivspolitik - persondata - GDPR

Pensionistvenner håndterer persondata i forbindelse med kerneforretningen på følgende områder:

1. Udsendelse af nyhedsbreve

2. Navn, adresse, e-mail

3. Tilmelding til events via hjemmeside

4. Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kreditkortinformationer

5. Køb af produkter via hjemmeside/webshop

6. Navn, leveringsadresse, e-mail, kreditkortinformationer, købs statistik

7. Der er oprettet databehandleraftale med den leverandør, der hånd­terer Pensionistvenners interne IT-systemer, og der er oprettet databehandleraftaler med de specialister, der deltager i det enkelte community

8. Hvert medlem af Pensionistvenner har i forbindelse med tilmeldingen afgivet samtykke ift. Pensionistvenners behandling af dennes persondata

9. Pensionistvenner overfører kun persondata til samarbejdspartnere udenfor EØS/EU, når der er opnået sikkerhed for, at det sker på et grundlag, der er gyldigt ift. GDPR, og det vil altid være Pensionistvenner, der er ansvarlig for data

10. Pensionistvenner har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der står mål med følsomheden af de behandlede data, og overholder procedurer og rutiner i EU’s persondataforordning af 25 maj 2016

11. Pensionistvenner beholder, efter et medlems udmeldelse, dennes persondata i op til 5 hele kalenderår efter udmel­del­sen, idet disse regnes som værende bogføringsbilag, eller dokumentation hertil, og hører under bogfø­ringsloven. Herefter slettes de

Medlemmernes rettigheder
Pensionistvenners medlemmer, om hvem vi har registreret oplysninger, nyder følgende rettigheder som nedenfor anført:
- at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
- at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
- at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbage­kaldelsen af dit samtykke
- at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
- at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Afmelding

Du afmelder dit medlemsskab under din profil. Du kan se video her