Vilkår og betingelser

Velkommen til Pensionistvenner

Nedenfor finder du de generelle vilkår for brugen af Pensionistvenner.dk og alle hjemmesidens underdomæner og aliasser af disse domæner (herefter benævnt under ét ”Pensionistvenner.dk”).

Ved brug af Pensionistvenner.dk, er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom Pensionistvenner.dk er et lukket online fællesskab, kan alle oplysninger om dig, og alt det du uploader, både ses, kopieres, bruges og videreformidles af andre.

Ved registrering som bruger på Pensionistvenner.dk gives der samtykke til følgende generelle vilkår og betingelser.

DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER - GVB

 1. OMRÅDE

1.1 Bestemmelserne vedrørende de GVB, regulerer hele det juridiske forhold mellem den gyldigt registrerede bruger (herefter ”brugeren”) og Pensionistvenner.dk og de GVB gælder for alle tjenester, der leveres til brugeren, eller tilbydes på Pensionistvenner.dk og gælder yderligere alle brugerens handlinger, indhold eller andet materiale som relaterer sig til Pensionistvenner.dk. De komplette og gyldige GVB er tilgængelige i en printvenlig og opbevaringsvenlig version på Pensionistvenner.dk under ”Vilkår og betingelser.

1.2 Brugeren indgår denne kontrakt ved benyttelse af tjenesterne på Pensionistvenner.dk. Når de GVB nævner/omtaler andre brugere af Pensionistvenner.dk, vil GVB også regulere interaktionen/samspillet mellem disse brugere. Ingen brugere skal imidlertid gøre rettigheder gældende mod andre brugere, i henhold til denne aftale/kontrakt, uden forudgående samtykke fra Pensionistvenner.dk.                  

1.3 Pensionistvenner.dk forbeholder sig retten til at korrigere/ændre de GVB til enhver tid, så længe disse ændringer er baseret på berettigede interesser. Pensionistvenner.dk skal underrette om eventuelle ændringer af de GVB til brugeren via brugerens e-mailadresse og/eller ved at sende en meddelelse til brugerens personlige indbakke i hans/hendes ’Medlemskabs Sektion” og/eller på Pensionistvenner.dk og/eller ved at informere om dette forhold, så snart brugeren logger ind på Pensionistvenner.dk.    

 1. YDELSER

2.1 Pensionistvenner.dk tilbyder brugeren en online platform, der indarbejder tekniske applikationer, som giver brugeren mulighed for at oprette/etablere kontakt og udveksle information med andre brugere. Denne tjeneste, som er tilgængelig via Pensionistvenner.dk, indbefatter upload, download og deling af indlæg vedrørende materialer og informationer som Pensionistvenner.dk, brugerne eller andre brugere ønsker at dele på Pensionistvenner.dk.       

2.2 Pensionistvenner.dk tager ikke part i nogen form for kommunikation mellem brugere og vil desuden ikke blive holdt ansvarlig for, eller tage parti, i nogle aftaler som brugere stifter ved kommunikationsudveksling på Pensionistvenner.dk. Principperne som er fremsat i dette afsnit, vil også gælde alle aftaler mellem brugere og tredjeparts tjenesteudbydere, der yder supplerende tjenester indlejret i eller forbundet til Pensionistvenner.dk. Disse tredjeparts tjenesteudbydere agerer uafhængigt af Pensionistvenner.dk, og Pensionistvenner.dk ifalder hermed intet ansvar for tredjeparters handlinger eller undladelser. 

2.3 Brugere som ønsker at benytte de tjenester som tilbydes på Pensionistvenner.dk, har muligheden for at tilmelde sig et basismedlemskab, eller for et betalt medlemskab på Pensionistvenner.dk.  

2.4 Tjenesterne omfatter tilbud om at deltage i bestemte grupper og undergrupper og andre fora eller grupper på Pensionistvenner.dk. Brugeren anerkender, at disse grupper kan oprettes af andre brugere af tjenesten, og i overensstemmelse hermed, at den gruppeansvarlige frit kan vælge, om medlemmer kan blive optaget i gruppen, og om de kan forblive i gruppen. Pensionistvenner.dk er ikke ansvarlig eller hæfter for deltagelsen eller handlinger fra brugeren eller andre brugere, herunder den gruppeansvarlige i gruppen.   

2.5 Pensionistvenner.dk forbeholder sig retten til at ændre tjenesterne, eller tilbyde andre tjenester end de tjenester der blev tilbudt på tidspunktet for brugerens registrering, til enhver tid, forudsat at disse ændringer er baseret på en saglig begrundelse. Der foreligger ingen forpligtelse for Pensionistvenner.dk til at give en personlig underretning af nogen form for ændringer af tjenester til brugeren. Dette vil blive meddelt på websiden.

2.6 Brugeren accepterer, at det er teknisk umuligt at tilbyde eller garantere brugeren en 100% tilgængelighed af Pensionistvenner.dk. Pensionistvenner.dk vil foretage en rimelig indsats for at opretholde lokalsidene tilgængelige uden uplanlagte/uventede afbrydelser. Imidlertid kan vedligeholdelse, sikkerhed eller andre planlagte aktiviteter, og/eller begivenheder hinsides Pensionistvenners.dk’s rimelige kontrol(ex. forstyrrelser i det offentlige kommunikationsnet, strømsvigt etc.) forårsage midlertidige afbrydelser eller andre fejl i tjenesterne. 

 1. REGISTRERING

3.1 For at tilmelde sig som bruger på Pensionistvenner.dk, skal brugeren gennemføre registreringsproceduren på Pensionistvenner.dk. Ved at udfylde registreringsproceduren, giver brugeren hermed samtykke til at indgå en aftale om benyttelse af tjenesterne. Pensionistvenner.dk accepterer dette tilbud ved at aktivere brugerens medlemskab og personlige konto. 

3.2 Brugeren garanterer at registreringsoplysningerne til Pensionistvenner.dk som er fremlagt er komplette og sandfærdige. Brugeren må ikke anvende pseudonymer eller kælenavne, imidlertid kan Pensionistvenner.dk dog tillade undtagelser efter eget skøn. Brugeren skal holde sin profil opdateret, særligt i henhold til brugeres e-mailadresse. Brugeren skal sikre, at Pensionistvenner.dk kan komme i kontakt med brugeren når som helst, via de kontaktoplysninger, som er angivet af brugeren i brugens profil på Pensionistvenner.dk.  

3.3 Når Brugeren tilmelder sig Community giver Brugeren samtykke til, at Community kan kontakte Brugen omkring alle de forhold og aktiviteter, der forgår i i Community.
Det vil sige e-mails og notifikationer med:

- Almindelige nyheder og opdateringer fra Community, herunder informationer og tilbud vedrørende Community, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Community,
- Informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Community,
- Informationer og invitationer til events afholdt af Community eller medlemmer i Community.
- Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket nederst i hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer via din PC, telefon eller tablet.

3.4 Pensionistvenner.dk forbeholder sig retten til at nægte medlemskab af enhver form for bruger for enhver eller ingen grund.

3.5 Brugeren bekræfter ved registrering, at brugeren er myndig på tidspunktet for registrering og har ikke allerede registreret sig på Pensionistvenner.dk, dvs. kun er i besiddelse af én brugerkonto.

3.6 Brugerkonti er ikke overdragelige, da de er personlige.

3.7 Under registrering skal brugeren angive en adgangskode, som de vil skulle bruge til at identificere sig selv, for at kunne få adgang til websidet(erne), tjenesterne og brugeren personlige konto. Brugeren er ansvarlig for at holde adgangskoden hemmelig og afværge andre personer i at få adgang til brugerens konto via denne adgangskode. Brugeren skal straks underrette Pensionistvenner.dk om enhver form for uberettiget brug af brugeres adgangskode, konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Brugeren skal straks underrette Pensionistvenner.dk, såfremt der forekommer enhver form for mistanke om at brugerens adgangskode bliver benyttet af tredjemænd. Pensionistvenner.dk vil ikke ifalde ansvar ved tab eller skade som følge af brugerens manglende opfyldelse/overensstemmelse med dette afsnit.

3.8 Såfremt brugeren overtræder bestemmelserne i afsnit 3, vil Pensionistvenner.dk være berettiget, med saglig begrundelse, til at opsige indeværende aftale med øjeblikkelig virkning, blokere brugerens konto og/eller forhindre brugerens yderligere benyttelse af tjenesterne og websiderne.

 1. PRISER OG BETALING

4.1 Priserne for medlemskab er angivet på Pensionistvenner.dk. Det samlede beløb skal betales ved fakturering, og kan betales ved benyttelse af betalingsmetoder, som stilles til rådighed af Pensionistvenner.dk. Brugeren er opmærksom på det faktum og accepterer således, at ved online betalinger (dvs. betaling via kreditkort) vil alt data (eks. navn, kreditkortnummer, udløbsdato, bankoplysninger, etc.) som er nødvendig for korrekt behandling af betaling, blive overført til tredjemænd, som er involveret i gennemførelsen af betalingen (eks. udbyder af betalingsprogram, kreditkort erhverver  og banken der udsteder kredit-/betalingskortet.      

4.2 Pensionistvenner.dk forbeholder sig retten til at ændre priserne på fremtidige bestemmelser af ydelserne. Enhver prisændring vil træde i kraft én (1) måned efter underretning er meddelt på Pensionistvenner.dk.

4.3 Brugeren accepterer at ville modtage enhver faktura via sin personlige e-mail.

 1. BRUGERENS FORPLIGTELSER

5.1 Brugeren skal udelukkende levere sandfærdige og nøjagtige personlige, sociale og professionelle oplysninger. Brugeren må ikke anvende nogle kælenavne eller pseudonymer til at identificere brugeren. 

5.2 Brugeren må ikke bruge, uploade, sende, e-maile, videregive, videreformidle eller på anden vis stille til rådighed (særligt rettet mod andre brugere), eller få andre stillet til rådighed på Pensionistvenner.dk, noget form for indhold som bryder med love eller vedtægter i alle henseender (ulovligt indhold), såsom, men ikke begrænset til:

5.2.1 Indhold som overtræder tredjeparts rettigheder - eks. ophavsret, ydeevne og erhvervsmæssige ejendomsrettigheder såsom varemærker, patenter, registrerede designs, designrettigheder og andre rettigheder, eks. navne- og personlighedsrettigheder;

5.2.2 Indhold som er krænkende, injurierende eller ærekrækende uanset om det sagte indhold er rettet mod ansatte hos Pensionistvenner.dk, andre virksomheder eller en anden bruger;

5.2.3 Indhold og handlinger der, overtræder det strafferetlige regelsæt, fremmer anti-forfatningsmæssige organisationer eller fremviser sådanne organisationers insignier; indhold der lovpriser vold; racisme, pornografi, sexistisk indhold; indhold der er skadeligt for unge personer; indhold om trafficking af narkotika, opfordre til eller bagatellisere indtagelse af narkotika, opfordre til strafbare handlinger, gambling, fornærmelser eller bagtalelse, ærekrænkelse, etc.;

5.2.4 Indhold som fremmer enhver form for handelspraksis vedrørende urimelig konkurrence, herudover progressiv kundeopkøbspraksis (såsom kædefordelingssystemer, salg på flere niveauer og pyramidesalg);   

5.2.5 Indhold der kan virke irriterende, anmassende eller chikanerende på en anden bruger

5.2.6 Indhold som rummer information for hvem brugeren ikke har ret til at offentliggøre eller stille til rådighed i henhold til enhver lov eller i henhold til kontraktuelle eller betroede forhold(såsom ejendomsretlige og fortrolige informationer, insideroplysninger mv.  

5.2.7 Indhold som indeholder firmalogoer. Dette forhold gælder ikke for medarbejdere fra Pensionistvenner.dk, som måtte bruge firmaets logo.

5.2.8 Indhold der har til hensigt at afbryde, forstyrre, ødelægge, begrænse eller forringe tjenester på Pensionistvenner.dk eller funktionaliteten af enhver computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr, særligt gennem robotter, spiders, spamming, DOS-angreb, kædebrev, junk mail, scripts osv.  

5.3 Ved brug af fællesskabets tjenester, skal brugeren overholde Pensionistvenner.dk’s retningslinjer

Respekt betyder meget i Pensionistvenner.dk, så venligst overholde dette, når du opretter indlæg!

5.4. Brugeren må ikke:

5.4.1 Sende identiske beskeder til mere end én (1) bruger på Pensionistvenner.dk

5.4.2 Sløre oprindelsen af enhver form for kommunikation via tjenesterne eller sløre brugerens egen identitet ved anvendelse af tjenesterne i enhver henseende.

5.4.3 Være ulydig overfor de krav, procedurer, politikker eller regler der er vedtaget for benyttelsen af Pensionistvenner.dk’s tjenester.

5.4.4 Forstyrre eller afbryde tjenesterne på Pensionistvenner.dk, dets servere eller de generelle vilkår og betingelser for community-netværk, som er forbundet til Pensionistvenner.dk. Brugeren må ikke deltage i handlinger som forringer/svækker anvendeligheden af Pensionistvenner.dk’s infrastruktur, særligt de handlinger som vil kunne overbelaste den nævnte infrastruktur.   

5.4.5 Blokere, overskrive, ændre eller kopiere indhold på Pensionistvenner.dk, med mindre de pågældende handlinger er en nødvendighed for den rette/behørige anvendelse af tjenesterne. Brugen af enhver form for søgemaskine-teknologi anses ikke som værende en nødvendighed for den behørige anvendelse af tjenesterne og er derfor forbudt;

5.5 I tilfælde af Pensionistvenner.dk har god grund til at tro, at brugeren har misligholdt sine forpligtelser i henhold til dette afsnit 5, accepterer brugeren, at Pensionistvenner.dk er berettiget til at gennemgå brugerens personlige data, kommunikation og netværk, kun i det omfang som det kræves for at bekræfte en sådan misligholdelse.   

 1. RETTIGHEDER TIL PENSIONISTVENNER.DK

6.1 Brugeren giver Pensionistvenner.dk samtlige nødvendige rettigheder i relation til indhold, for at opfylde formålet med denne aftale.

6.2 Særligt giver brugeren Pensionistvenner.dk den licensafgift-frie, tidsubegrænsede, uigenkaldelige, ikke eksklusiv, universelt overdragelige og fuldstændige underlicenserede ret til at:  

6.2.1 Opbevare alt indhold (særligt billeder, videoer, beskeder, etc.), som er uploaded eller delt, i løbet af perioden, hvor Pensionistvenner.dk er blevet benyttet, i elektronisk form. Personlige oplysninger såsom billeder af brugeren, navne etc. vil blive slettet, såfremt brugeren adspørger Pensionistvenner.dk om dette.

6.2.2 At gøre ikke-personlige, anonyme materialer tilgængelige for andre brugere uden for Pensionistvenner.dk og tredjeparter, at formidle det samme til andre brugere og tredjeparter efter anmodning ved download, og yderligere tillade andre brugere og tredjeparter at fremstille virtuelle eller fysiske kopier af dette indhold til deres personlige eller andres egen brug. 

6.2.3 At kopiere, udbrede, gøre generelt tilgængelig, og udsende alt uploadet indhold, så længe det er ikke-personligt og anonymiseret, på alle websteder eller andre platformer eller tjenester der kontrolleres af Pensionistvenner.dk (særligt TV, reklame, trykte medier, radio, internet, mobilt netværk, nyhedsbreve)

6.2.4 At behandle indhold, i en for Pensionistvenner.dk, brugervenlig form, og til at gøre samme ikke-personlige, anonyme materialer/informationer tilgængelig for forskning og behandle det samme, således at andre brugere og tredjeparter kan tilgå det til hver en tid.  

6.2.5 At ændre, mindske, blokere eller udelukke adgang til, og slette indhold, der afgives af brugeren. 

6.3 I henseende til enhver ovenfor forklaret indhold, vil brugeren, ved registrering på Pensionistvenner.dk, give afkald på at kunne gøre moralske rettigheder gældende, i så vid udstrækning som loven tillader det, særligt med hensyn til krænkelser gennem ændringer af indhold udført af Pensionistvenner.dk eller af tredjeparter.    

6.4 Ved registrering garanterer brugeren, i henhold til alt indholdet leveret af brugeren, at brugeren er indehaver af de tilsvarende immaterielle rettigheder eller er berettiget til brug af disse, og overdrage brugsrettigheder (særligt til offentliggørelse, gengivelse og formidling) i det omfang det er nødvendigt og krævet i henhold til de GVB og de ændringer som løbende sker, som et led i benyttelsen af indholdet på Pensionistvenner.dk uden krænkelse/tilsidesættelse af tredjepartsrettigheder.  

6.5 Ved registrering erkender brugeren Pensionistvenner.dk’s ret til at offentliggøre billeder eller filmoptagelser, taget til arrangementer eller private arrangement med relation til Pensionistvenner.dk, på Pensionistvenner.dk og/eller på enhver platform som er godkendt af Pensionistvenner.dk. Såfremt brugeren ønsker nægte ovenstående, skal brugeren tydeligt udtrykke dette ønske til fotografen eller kameramanden før eller under arrangementet eller aktiviteten. Såfremt brugeren ønsker at Pensionistvenner.dk, skal fjerne et allerede offentliggjort billede på Pensionistvenner.dk, skal brugeren kontakte Pensionistvenner.dk    

 1. FRALÆGGELSE AF ANSVAR FOR BRUGERENS OG TREDJEPARTS INDHOLD

7.1 Pensionistvenner.dk vil ikke være ansvarlig for indhold, der leveres af, eller stilles til rådighed af, nogen bruger, herunder brugerens indhold. Særligt vil Pensionistvenner.dk ikke garantere at sådant indhold er retmæssigt, sandt eller nøjagtigt, eller at det opfylder eller tjener et bestemt formål.

7.2 Såfremt brugeren finder indhold stødende, forkasteligt eller ubehageligt, eller et brud på brugerens eller en tredjeparts rettigheder, eller ulovlig på anden måde, skal brugeren kontakte Pensionistvenner.dk. Pensionistvenner.dk vil herefter undersøge klagerne og overtrædelserne af dets politikker og træffe passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, udstedelse af advarsler, fjernelse eller blokering af indhold eller ophævelse af konti og/eller abonnementer.

7.3 Brugeren erkender, at websiden Pensionistvenner.dk, indeholder og leverer indhold fra tredjepartsleverandører såvel som links til tredjeparter (tilsammen tredjeparts indhold). Pensionistvenner.dk er ikke ansvarlig for sådant tredjeparts indhold.

 1. BETINGELSER FOR OPSIGELSE OG TILBAGEBETALING AF FORSKUDSBETALINGER

8.1 Disse GVB er gyldige og bindende, så længe brugeren benytter tjenesterne.

8.2 Begge parter kan uden grund opsige medlemskabet ved/til udløbet af den minimumsperiode, som brugeren valgte i løbet af registreringsprocessen, eller ved/til udløbet af hver fornyelsesperiode, ved at give meddelelse herom før udløbet af den respektive periode.  

8.3 Pensionistvenner.dk kan, ved skriftlig meddelelse til den anden part, opsige denne aftale med saglig begrundelse, under hensyntagen til enhver omstændighed i den enkelte sag og afveje hvert parts interesser mod hinanden, herunder også overveje yderligere hensigtsmæssige foranstaltninger som fremsat i afsnit 8.4. For Pensionistvenner.dk, gælder dette især tilfældet, hvis:

8.3.1 Brugeren, ved benyttelsen af tjenesten, ikke overholder ethvert anvendeligt lovbestemt krav eller væsentlige kontraktlige forpligtelser som fremsat i de GVB.

8.3.2 Hvis brugerens aktiviteter, i relation til Pensionistvenner.dk, i væsentlig grad forringer omdømmet af Pensionistvenner.dk’s websider eller Pensionistvenner.dk generelt.

8.4 I overensstemmelse med afsnit 8.3 omhandlende saglig begrundelse og uanset Pensionistvenner.dk’s ret til opsigelse af aftalen, er Pensionistvenner.dk berettiget til at:

8.4.1 Slette eller blokere indholdet som brugeren har delt,

8.4.2 Sende brugeren en meddelelse med angivelse af årsagen og krav om afhjælpning af årsagen, eller

8.4.3 Blokere brugerens adgang til tjenesterne.

8.5 Brugeren har ingen ret til at kræve tilbagebetaling af forskudsbetalinger foretaget af brugeren, såfremt Pensionistvenner.dk har opsagt aftalen eller blokeret brugerens adgang med saglig begrundelse i overensstemmelse med afsnit 8.

 1. PRIVATLIV

9.1 Pensionistvenner.dk anerkender, at alle personlige data afgivet af brugeren til Pensionistvenner.dk, er yderst vigtige for brugeren. Pensionistvenner.dk overholder alle gældende lovbestemmelser vedrørende databeskyttelse. Pensionistvenner.dk videregiver ikke og/eller afslører ikke på nogen anden måde brugerens personlige oplysninger til nogen tredjepart uden samtykke, med mindre Pensionistvenner.dk er forpligtet til at afsløre oplysningerne til tredjeparter, i henhold til enhver relevant lovbestemt lovgivning, særligt regerings- eller tilsynsmyndigheder, eller hvis overførslen af data er nødvendig for driften af betalingsprocedurerne/debiteringsprocedurerne som beskrevet i afsnit 4.1 ovenfor. Yderligere detaljer om Pensionistvenner.dk’s håndtering og behandling af brugerens personlige oplysninger er fremsat i Pensionistvenner.dk’s privatlivspolitik for brugen af tjenesterne.

 1. PENSIONISTVENNER.DK’S ANSVAR

10.1 Med forbehold for bestemmelserne som er fremsat i dette afsnit, er Pensionistvenner.dk kun ansvarlig for skader, uanset årsagen til handlingen, herunder erstatning, som: 

 • er forårsaget af uagtsom overtrædelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse, som skal udføres på behørig vis for opfyldelsen af det kontraktmæssige formål og hvilken opfyldelse brugeren under normale omstændigheder kan påberåbe sig, eller
 • Er forårsaget af grov uagtsomhed, eller
 • Forsætlig pligtforsømmelse af Pensionistvenner.dk

10.2 I det omfang Pensionistvenner.dk holdes ansvarlig i henhold til det foregående afsnit, er Pensionistvenner.dk’s forpligtelse/ansvar begrænset til de typiske skader, som Pensionistvenner.dk med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, baseret på omstændigheder, som Pensionistvenner.dk var velvidende omkring, på dette tidspunkt, dog forudsat, at denne begrænsning ikke finder anvendelse såfremt skaden er forårsaget af Pensionistvenner.dk’s grove uagtsomhed eller forsætlige pligtforsømmelse.   

10.3 Pensionistvenner.dk er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, hændelige/tilfældige eller indirekte skader medmindre disse skader er forårsaget af Pensionistvenner.dk’s grove uagtsomhed eller forsætlige pligtforsømmelse.

10.4 Intet i dette afsnit 10 skal begrænse Pensionistvenner.dk’s ansvar for personskader og tingsskade.

10.5 Pensionistvenner.dk leverer kun den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for, at brugerne kan kommunikere og interagere med andre brugere. Hver bruger er alene ansvarlig for sin adfærd og sin interaktion med andre brugere. Særligt vil Pensionistvenner.dk ikke gennemføre en baggrundsundersøgelse af brugerne og vil desuden ikke verificere nogle tilkendegivelser/erklæringer fra brugerne. Hermed vil Pensionistvenner.dk ikke være ansvarlig for nogen brugers adfærd og interaktion med andre brugere. 

10.6 Endvidere stiller Pensionistvenner.dk kun infrastrukturen til rådighed, som er nødvendig for brugerne for at kunne organisere/arrangere offentlige fælles-arrangementer eller private fælles-arrangementer eller at interagere med hinanden, men arrangerer/afholder ikke sådanne arrangementer eller aktiviteter. Disse arrangementer eller aktiviteter er udelukkende organiseret af andre medlemmer (i det efterfølgende omtalt som ”aktivitetskoordinatorer”)  på frivillig basis. Derfor vil Pensionistvenner.dk, som foreskrevet heri, under ingen omstændigheder ifalde juridisk ansvar for skader relateret til sådanne arrangementer eller aktiviteter eller anden form for interaktion mellem brugerne. Pensionistvenner.dk vil heller ikke være juridisk ansvarlige for den opførsel eller de handlinger som Pensionistvenner.dk’s brugere, eller enhver anden deltagende under sådanne arrangementer eller aktiviteter. 

10.7 Aktivitetskoordinatorerne har på ingen måde juridisk tilknytning til Pensionistvenner.dk og især ikke medarbejderne hos Pensionistvenner.dk. Aktivitetskoordinatorerne repræsenterer ikke Pensionistvenner.dk som midlertidigt ansatte. Pensionistvenner.dk vil således ikke ifalde noget ansvar eller nogen forpligtelse for skader som følge af den opførsel eller de handlinger som Aktivitetskoordinatorerne udfører. Ikke desto mindre vil afsnit 10.1, 10.2 og 10.3 også gælde, til fordel for aktivitetskoordinatorerne (mutatis mutandis - med de nødvendige forandringer), med det tillæg at deres forpligtelse for mild uagtsomhed helt skal udelukkes. De vil heller ikke være ansvarlige for den opførsel eller de handlinger som Pensionistvenner.dk’s brugere eller andre deltagende udfører under sådanne arrangementer eller aktiviteter.

10.8 Ambassadørerne, specialisterne og andre samarbejdspartnere er på ingen måde juridisk tilknyttet til Pensionistvenner.dk og særligt ikke medarbejdere hos Pensionistvenner.dk. Ambassadørerne, specialisterne og andre samarbejdspartnere repræsenterer ikke Pensionistvenner.dk som midlertidige ansatte. Således vil Pensionistvenner.dk ikke ifalde noget ansvar eller påtage nogen forpligtelse for skader som følge af opførslen eller handlinger fra Ambassadørerne, Specialisterne eller andre samarbejdspartnere. Ikke desto mindre vil afsnit 10.1, 10.2 og 10.3 også gælde, til fordel for Ambassadørerne (mutatis mutandis - med de nødvendige forandringer), Specialisterne og andre samarbejdspartnere, med tillæg af at deres forpligtelse for mild uagtsomhed helt skal udelukkes. De er heller ikke juridisk ansvarlige for den opførsel eller de handlinger, som Pensionistvenner.dk’s brugere eller andre deltagende udfører under de officielle fællesarrangementer.

10.9 I det omfang, de ovennævnte afsnit fra afsnit 10.1 til 10.8, fastsætter undtagelser eller begrænsninger af Pensionistvenner.dk’s ansvar, skal disse afsnit også finde anvendelse for Pensionistvenner.dk’s repræsentanter og medarbejdere samt dets stedfortrædere (mutatis mutandis)

 1. SKADESLØSHOLDELSE/GARANTISTILLELSE/SKADESFRIHOLDELSE

11.1 Brugeren skal holde Pensionistvenner.dk skadesløs og ikke ansvarlig for, påstande om overtrædelse af tredjepartsrettigheder som brugeren er ansvarlig for, eller enhver skade som er forårsaget af brugeren ved misligholdelse af de kontraktretlige forpligtelser. Særligt skal brugeren holde Pensionistvenner.dk skadesløs, og ikke ansvarlig, for krav fra tredjeparter som følge af enhver ulovlig handling af brugeren, især med hensyn til indhold leveret af brugeren som krænker tredjepartsrettigheder eller på anden vis ulovligt indhold. For så vidt en sådan krænkelse af rettigheder fører til retssager, skal brugeren, som resultat heraf, bære omkostningerne afholdt af Pensionistvenner.dk, herunder sags- og advokatomkostninger.

 1. KOMMUNIKATIONSMETODER MED BRUGEREN

12.1 Med mindre andet er angivet i de GVB, skal brugeren fremsende alle meddelelser til Pensionistvenner.dk og skal kommunikere med Pensionistvenner.dk via de kommunikationskanaler,der stilles til rådighed af Pensionistvenner.dk.

 1. DIVERSE

13.1 Hvis en bestemmelse i de GVB er, af en eller anden grund, ugyldig og/eller uden retskraft, forbliver de resterende bestemmelser gyldige og retskraftige i det omfang loven tillader det. Den samme følgevirkning finder anvendelse ved utilsigtede mangler i de GVB.

13.2 Opfyldelsesstedet i medfør af de GVB er Pensionistvenner.dk’s primære forretningssted.

13.3 Kompetenceområdet, i det omfang juridisk tilladeligt, er København, Danmark. Dette svækker ikke den kompetente forbrugerdomstol ved juridiske uoverensstemmelser.

13.4 Med mindre andet er fremsat i dette afsnit, skal de GVB og kontraktforholdet reguleres af Dansk lovgivning, med undtagelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb (CISG)

 1. FORBRUGERENS FORTRYDELSESRET

14.1 Hvis en bruger benytter tjenesterne til et formål, som ikke er relateret til sin erhvervs- eller freelanceaktivitet, vil følgende bestemmelser finde anvendelse for disse, når brugerne har deres sædvanlige bopæl i EU eller EØS:

 • Ret til fortrydelse og udøve sådan en ret
 • Brugeren kan fortryde kontrakten, for sin registrering, inden for fjorten (14) dage uden angivelse af årsag. Fjortendagsperioden starter ved registrering.

Ingen fortrydelsesret

- Brugeren har dog INGEN fortrydelsesret ved køb af billetter på Pensionistvenner.dk.  til arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten. Se mere i Forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.  
- Abonnement på Pensionistvenner.dk
Brugeren har heller ikke INGEN fortrydelsesret ved køb af medlemskab i Pensionistvenner.dk, når brugeren har oprettet sin profil og taget sit login i brug.
Se mere i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.

Klagemulighed
Fra 15. februar 2016 er det lovpligtigt at linke til ODR portalen med dette link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.3 Der er ikke mulighed for at fortryde fornyelser af igangværende medlemskaber.   

ANSVARSFRASKRIVELSE AF INDHOLD

Efter bedste kendskab, er alt information, i de offentliggjorte artikler på Pensionistvenner.dk, nøjagtige og opdaterede på tidspunktet for offentliggørelsen. Pensionistvenner.dk forsikrer dog ikke at informationen indeholdt i artiklerne er komplette og fuldstændige, Pensionistvenner.dk vil ej heller stille nogen garanti for nøjagtigheden af indholdet. Selvom alle artikler bliver gennemgået regelmæssigt, kan nogle af oplysningerne have ændret sig siden offentliggørelsen eller den sidste gennemgang.     

Artiklerne er ikke juridisk rådgivende i nogen form, og kan heller ikke erstatte en advokats sagkyndige vurdering eller andre sagkyndige personer inden for de forskellige områder, som kan være omtalt i artiklerne. Bemærk venligst, at Pensionistvenner.dk ikke er ansvarlig for nøjagtigheden af og, de udtrykte meninger, i artikler bidraget af medlemmer.   

Artiklerne har som formål at tilbyde nuværende og fremtidige brugere at få et indblik i, hvad der venter dem og har til hensigt at informere dem omkring de forskellige aspekter af muligheder, der findes på Pensionistvenner.dk. Pensionistvenner.dk kan dog ikke holdes ansvarlige, hvis brugerens egne oplevelser adskiller sig fra det, der bliver præsenteret i artiklerne.          

Pensionistvenner.dk ønsker at vi sammen opbygger et meningsfyldt fællesskab, hvor vi bruger hinanden som et energisk gode til glæde og gode oplevelser.

Pensionistvenner IVS
Mejlgade 95,4
8000 Aarhus C
[email protected]

CVR. nr. 39434868